Zabezpieczenie danych

Proszę uważnie przeczytać nasze warunki przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, bezwarunkowo potwierdzasz nasze warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi warunkami, opuść tę stronę.

Polityka prywatności sklepu internetowego Pilsbank dotyczy wszystkich informacji, towarów, kontaktów i innych danych, które można znaleźć na stronie internetowej Pilsbank.

1. Definicja warunków

1.1 W bieżącej deklaracji o ochronie danych obowiązują następujące terminy i definicje:

1.1.1 „Dane osobowe” to wszelkiego rodzaju informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z określoną osobą lub które można ustalić w jakikolwiek sposób na podstawie dostępnych danych.

1.1.2 „Administracja” to odpowiedzialni pracownicy, którzy prowadzą sklep internetowy w imieniu właściciela strony internetowej, przeprowadzają operacje przetwarzania danych osobowych klientów, decydują o celu przetwarzania, określają treść wymaganych danych osobowych i przeprowadzają operacje wraz z danymi osobowymi klienta.

1.1.3 „Przetwarzanie danych osobowych” - każda operacja (działanie) lub proces, które są przeprowadzane offline przy użyciu algorytmów programowych lub ręcznie bez użycia oprogramowania z danymi osobowymi, w szczególności gromadzenie, rejestracja, generalizacja, akumulacja, bezpieczeństwo, aktualizacja, wykorzystanie, dystrybucja (transfer) , Blokowanie, usuwanie lub uruchamianie informacji.

1.1.4 „Polityka prywatności” oznacza specjalne wymagania dla użytkowników i operatorów, którzy mają dostęp do danych osobowych w celu spełnienia wymagań dotyczących nie publikowania danych osobowych lub innych danych konkretnego użytkownika, z wyjątkiem zgody użytkownika lub z określonych powodów prawnych.

1.1.5 „Użytkownicy” to osoby, które mają dostęp do strony internetowej i mogą korzystać z informacji i funkcji witryny do własnych celów.

1.1.6 „Pliki cookie” - minimalna ilość danych, z którymi serwis internetowy współpracuje i wysyła na komputer użytkownika.

1.1.7 „Adres IP” to indywidualny i unikalny adres sieciowy.

2. Ogólne warunki handlowe

2.1 Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę sklepu internetowego, automatycznie akceptują aktualne oświadczenie o ochronie danych w istniejącej wersji, a także warunki przetwarzania danych osobowych.

2.2 Proszę uważnie przeczytać nasze warunki przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, bezwarunkowo potwierdzasz nasze warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi warunkami, opuść tę stronę.

2.3 Oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie sklepu internetowego Pilsbank. Witryna Pilsbank nie ponosi odpowiedzialności za inne witryny, do których odwiedzający sklep internetowy mogą uzyskać dostęp po kliknięciu linków stron trzecich umieszczonych jako reklamy bezpośrednie lub inne.

3. Cel deklaracji o ochronie danych

3.1 Obecne oświadczenie o ochronie danych określa obowiązki administracji dotyczące nieprzekazywania danych osobowych użytkowników, które są przekazywane przez użytkownika podczas rejestracji na stronie internetowej lub przy zakupie towarów w sklepie internetowym.

3.2 Dane osobowe użytkowników, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych, są podawane przez użytkownika podczas wypełniania specjalnego formularza na stronie internetowej Pilsbank i zawierają następujące informacje:

3.2.1 Imię i nazwisko;

3.2.2 Telefon (telefon komórkowy);

3.2.3 Adres e-mail;

3.2.4 Adres domowy;

3.2.5 Więcej informacji (w razie potrzeby).

3.2.6 Pilsbank zapewnia ochronę danych, która jest automatycznie wysyłana, gdy odwiedzasz strony ze specjalnymi scenariuszami systemu statystycznego („piksele”), w szczególności:

3.3 Informacje o plikach cookie

Adres IP;

Czas dostępu;

Informacje o odkrywcach, którzy zapewniają dostęp do reklamy;

Adres strony z blokiem reklamowym;

Adres na poprzedniej stronie.

3.3.1 Jeśli pliki cookie są dezaktywowane, użytkownik nie może uzyskać dostępu do niektórych obszarów sklepu internetowego, które wymagają autoryzacji.

3.3.2 Witryna zbiera informacje o wszystkich adresach IP w celu identyfikacji problemów i weryfikacji legalności transakcji.

4. Cel gromadzenia danych osobowych użytkownika

4.1 Administracja strony ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

4.1.1 Identyfikacja użytkownika, który zarejestrował się na stronie w celu złożenia zamówienia.

4.1.2 Dostęp do wszystkich zasobów sklepu internetowego.

4.1.3 Udzielanie metod interakcji, w szczególności wysyłanie wiadomości informacyjnych i powiadomień.

4.1.4 Potwierdzenie podanych danych osobowych.

4.1.5 Poinformuj użytkownika o statusie zamówienia.

4.1.6 Wspieranie skutecznej i technicznej obsługi klienta w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

4.1.7 Informacje o ofertach specjalnych, cenach, ofercie, warunkach współpracy.

4.1.8 Działania reklamowe za zgodą użytkownika.

4.1.9 Dostęp do wszystkich funkcji sklepu internetowego i funkcji stron partnerskich.

5. Przepisy i formularze dotyczące przetwarzania informacji poufnych

5.1 Przetwarzanie danych osobowych może być nieograniczone, jeżeli zastosowane zostaną wszystkie możliwe metody prawne, w szczególności wykorzystanie narzędzi automatyzacji lub bez użycia tego narzędzia.

5.2 Użytkownik wyraża zgodę na to, że administracja może przekazywać dane osobowe stronom trzecim (organizacjom pocztowym i usługom kurierskim) wyłącznie w celu zainteresowania użytkownika, który pozostawił na stronie internetowej, w szczególności w odniesieniu do dostawy towarów.

5.3 Administracja jest zobowiązana do podjęcia wszelkich środków organizacyjnych lub technicznych mających na celu ochronę danych osobowych użytkownika.

5.4 Administracja musi podjąć wszelkie środki wspólnie z użytkownikiem, aby uniknąć problemów związanych z utratą danych osobowych.

6. Obowiązki stron

6.1 Użytkownicy powinni:

6.1.1. Podaj aktualne i pełne informacje o danych osobowych wymaganych do pełnego korzystania z witryny.

6.1.2 Zaktualizuj dane osobowe w odpowiednim czasie.

6.2 Administracja musi:

6.2.1. Wykorzystuj dane poufne do celów określonych w ust. 4 aktualnego oświadczenia o ochronie danych.

6.2.2 Kontroluj poufność danych i zapobiegaj rozprzestrzenianiu się bez zgody użytkownika.

6.2.3 Podejmij wszelkie środki w celu ochrony poufności danych osobowych użytkowników.

6.2.4. Terminowe blokowanie danych osobowych niektórych użytkowników.

7. Przepisy dodatkowe

7.1 Administracja ma prawo zmienić oświadczenie o ochronie danych bez zgody użytkownika.

7.2 Oświadczenie o ochronie danych wraz ze zmianami obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego.